X

Algemene Voorwaarden Ipason Europe BV

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, omdat ze van toepassing zijn op de aankoop van Producten en/of Diensten van IPASON-EUROPE BV. Indien er een contract tussen u en IPASON tot stand is gekomen.

Er zal geen contract voor de aankoop van Producten of Diensten worden gevormd alvorens IPASON EUROPE BV uw bestelling accepteert door een van de volgende punten:

 1. u deze Algemene Voorwaarden accepteert; en
 2. het door u bestelde product of de door u bestelde dienst binnen 45 dagen beschikbaar is of wordt.
 3. Het verzenden van het product en het verzenden van een verzendbevestiging per e-mail; of het beschikbaar stellen van het product aan u op een andere manier.
 • De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling door IPASON EUROPE BV en/of de bevestiging dat de bestelling is ontvangen en wordt verwerkt, betekent niet dat IPASON EUROPE BV uw bestelling accepteert.
 • IPASON EUROPE BV behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw bestelling te weigeren of het aantal eenheden van een bepaald Product dat u op een bepaald moment kunt kopen te beperken.
 • Indien IPASON EUROPE BV uw bestelling niet accepteert zullen wij u hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Uw kaartbetaling wordt niet verwerkt of uw directe storting wordt terugbetaald.

Wat zijn de voorwaarden van het contract?

Uw bestelling, deze Algemene Voorwaarden, inclusief bijbehorende garantieverklaringen, licentieovereenkomsten en toepasselijke bijlagen, vormen de voorwaarden van het contract tussen u en IPASON EUROPE BV met betrekking tot uw aankoop van Producten of Diensten, en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke communicatie tussen u en IPASON EUROPE BV.

Eventuele aanvullende of andere voorwaarden in een bestelling of schriftelijke communicatie door u worden niet aanvaard en hebben geen enkel effect, tenzij IPASON EUROPE BV hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Andere voorwaarden:

 1. IPASON EUROPE BV stelt alles in het werk om de juistheid van alle informatie te waarborgen, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele redactionele, fotografische of typografische fouten.
 2. IPASON EUROPE BV geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot producten of diensten van derden.
 3. IPASON EUROPE BV behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie op de website van IPASON EUROPE BV te allen tijde te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.
 4. De vermelde prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief alle van toepassing zijnde belastingen en leveringskosten.
 5. Alle promotionele producten vermeld op de IPASON EUROPE BV website (of afgeleiden daarvan) zijn de definitieve prijzen en zijn niet onderhevig aan verdere kortingen.
 6. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere bestaande promotionele aanbiedingen.
 7. Aanbiedingen, prijzen, specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 8. IPASON EUROPE BV behoudt zich het recht voor om onze aanbiedingen in te trekken, prijzen of productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Contact

Ipason Europe BV

Eusebiusbuitensingel 3
6828 HS Arnhem

T. +31(0)6 476 95 215
E. info@ipason.nl

Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Website door InterXL